Čo je batéria pre domácnosti a firmy a na čo slúži?

Ak ste sa už niekedystretli s pojmom „batéria v domácnosti“, alebo „inteligentnábatéria“, tak Vám tieto pojmy možno nie su až tak neznáme. Ak nie, tak čo jebatéria pre domáce alebo priemyselné použitie, na čo je vlastne takáveľkokapacitná batéria potrebná, aké poznáme a ako ich vieme využiť Vámradi objasníme.

Rozvoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie zaposledných približne desať rokov spôsobil zásadnú zmenu vo fungovaníenergetického odvetvia od výroby elektriny, až po jej samotnú spotrebu. Do tejdoby konvenčná výroba na báze uhlia, lignitu, jadra, plynu a iných, boladoplnená o výrobu elektriny z prírodných zdrojov, tj. slnka, vetra, biologickéhoodpoadu a pod.

Samotná podstata výroby čistej a nevyčerpateľnejenergie je síce pekná a lákava, avšak má jeden zásadný problém a to,že elektrina sa nedá skladovať. Teda takýto názor prevládal aspoň do nedávna.Dnes, s pokrokom doby a rozvoja technológií v každej oblasti,tento názor už neplatí. Elektrinu v dnešnej dobe už je možné skladovaťa to nie len formou tuškových bateriek, ale aj vo forme zodpovedajúcejplnému pokrytiu jej spotreby v domácnosti, alebo priemysle.

Samotné veľkokapacitné inteligentné batérie môžeme rozdeliťdo dvoch základných skupín, a to podľa použitia a technológie. Ak sana batérie pozeráme z pohľadu prvej skupiny, hovoríme o použitív domácnosti, priemysle a na reguláciu výrobných zdrojova sietí. Ak sa na betérie pozeráme z pohľadu druhej skupiny, máme namysli technológiu a médium ktoré je použité na akumuláciu elektriny,najčastejšie nízkoteplotné Li-on, LiFePo, NiCd, vysokoteplotné sódium-nikelchloridové, alebo redoxové.

S postupným poklesom cien technológie, hlavne vďaka čorazmasovejšej výrobe týchto batérií, prichádzajú na trh výrobcovia ako Tesla(Powerwall), alebo Sonnen (sonnenBatterie eco) s produktami určenými prepoužitie v domácnostiach, alebo menších firmách.

Využitie takýchto batérií je naozaj široké, a to nielen pre tých, ktorí majú na streche domu nainštalovanú solárnu elektráreň.V prvom rade máme s batériou možnosť akumulácie elektriny vyrobenejz OZE a jej následnú spotrebu v požadovanom čase. Druhým veľmipodstatným účelom použitia, ktorý treba pri tomto zariadení zohľadniť jebezpečnosť dodávok energie aj v čase výpadkov v elektrickej sieti.

Batéria či už v domácnosti, alebo pre priemyselnévyužitie je možnosťou ako sa stať úplne alebo čiastočne energeticky nezávislýmodberateľom, šetriť značne náklady na energie (nulové variabilné náklady naelektrinu z OZE), mať poistku v podobe záložného zdroja, alebo lentak pre dobrý pocit prispieť k čistote životného prostredia (nulový podielemisií CO2 pri výrobe elektriny z OZE).