Firma na batériu

Priemyselná batéria od Intellige predstavuje nezávislé zariadenie, ktoré umožňuje firmám riadenie správy energií na úplne novej úrovni. Modulárna konštrukcia uľahčuje spájanie zariadení do väčších blokov ako stavebnicu, čim dokáže pokryť energetickú náročnosť aj veľkých podnikov.

Elektrina zo slnka cez deň aj v noci

Batéria od Intellige umožňuje využívať výhody solárnej energie po dobu 24 hodín. Zabudovaný softvér riadi spotrebu energie v priebehu celého dňa. Po nabití batérie je možné napájať elektrické spotrebiče, rovnako ako z pevnej siete. Ak softvér zistí, že je prebytok elektriny, uskladní ju a následne využije v noci. 

Batéria a záložný zdroj energie
v jednom

Batéria od Intellige, popritom, že vyrába a akumuluje elektrinu, plní tiež funkciu záložného zdroja. Systém detekuje výpadky elektriny zo siete v reálnom čase a automaticky prepne na napájanie z batérie. V prípade výpadku elektriny sa tak nemusíte o nič starať.

Lacnejšia elektrina využitá vtedy keď treba

Batéria od Intellige má tiež vstupy pre nabíjanie z pevnej siete. Samozrejme, všetko sa deje inteligentne, ekonomicky a maximálne efektívne. Systém automaticky zistí, kedy do siete prúdi elektrina pri nízkych tarifách, akumuluje ju, uskladní a následne využíva, keď je cena elektriny vyššia. 

Technická špecifikácia

Intellige v sebe spája najnovšie technológie pre maximálnu životnosť a flexibilitu s požiadavkou 
na ekologickú hospodárnosť s energiami. Jednoduchá inštalácia a nulová údržba.

Savebox S

Kontinuálny výstupný výkon: 3 kW

Špičkový výkon: 6 kW

Akumulátor: 6 ks LA3016, LiFePO4

Uložená energia: 9 kWh

Doba nabíjania na 100% (AC vstup): 6 hodín

ŽIvotnosť batérií: 4000 cyklov

Rozmery: 680 x 670 x 850 mm

Váha: 142 kg

Cena: od 9 300 € bez DPH

Savebox M

Kontinuálny výstupný výkon: 5.5 / 6.8 kVA

Špičkový výkon: 9.5 / 12 kVA

Akumulátor: LA3016, LiFePO4

Uložená energia: 18 / 24 kWh

Doba nabíjania na 100% (AC vstup): 4.5 / 5.5 hodín

ŽIvotnosť batérií: 4000 cyklov

Rozmery: 1200 x 800 x 1307 mm

Váha: 446 / 500 kg

Cena: od 24 600 € bez DPH

Savebox L

Kontinuálny výstupný výkon: 20.4 kVA

Špičkový výkon: 40 kVA

Akumulátor: LA3016, LiFePO4

Uložená energia: 60 kWh

Doba nabíjania na 100% (AC vstup): 5 hodín

ŽIvotnosť batérií: 4000 cyklov

Rozmery: 1600 x 1600 x 1260 mm

Váha: 1600 kg

Cena: od 65 600 € bez DPH

Nezávislý zdroj elektrickej energie

Naše riešenia dokážeme nadimenzovať podľa požiadaviek všetkých typov zákazníkov a to od využitia v domácnosti až po priemyselné využitie. Vďaka stavebnicovému systému je možné akumulačné systémy rozširovať a zvyšovať tak výkon a kapacitu akumulačnej jednotky, aby boli primerané energetickým potrebám užívateľa. Významným faktorom pri zložení akumulačných blokov je zabezpečenie redundancie systému, kde v prípade výpadku jedného akumulátora je jeho funkčnosť nahradená iným. 

Ak zariadenie vyrobí viac elektriny ako je možné spotrebovať a zároveň je akumulátor plne nabitý, systém inteligentne uskladní prebytočnú energiu napr. formou ohrevu zásobníka TÚV, prípadne spustením iného energeticky významného spotrebiča. Výhodou je, že riadiaca jednotka je schopná riadiť aj iné zariadenia vo vnútornej sieti, dokáže takýmto spôsobom predísť možnej odstávke výrobného zariadenia, alebo neželaným prietokom elektriny do verejnej siete. 

Riešenie Intellige šetrí náklady na energie a navyše chráni životné prostredie, keďže lokálna výroba z obnoviteľného zdroja produkuje 0% emisií CO2. 

Akumulačné jednotky možno využiť:

  • v podnikoch, verejných budovách, logistických centrách s rozsiahlou strešnou plochou za účelom výroby elektriny pre vlastnú spotreby a jej následnú akumuláciu
  • v podnikoch za účelom zabezpečenia dodávky elektriny v prípade výpadku dodávky z verejnej siete (UPS)
  • vznikajúcich stavbách, vonkajších spoločenských akciách a iných miestach, kde neexistuje pripojenie na verejnú sieť a je nutné zabezpečiť dodávku elektriny
  • výrobniach OZE pre účely regulácie výkonu, alebo uskladnenia elektriny pre ostrovnú prevádzku

High-tech hybridný systém

Batéria od Intellige predstavuje základný prvok pre high-tech hybridný systém, ktorý prináša revolúciu vo výrobe, akumulácii a spotrebe energií. Inštalácia je jednoduchá, bez nutnosti ďalších zariadení. Akumulátor obsahuje všetky potrebné prvky a je spojený s fotovoltaickým systémom napriamo. Vďaka inteligentnej riadiacej jednotke, automaticky riadi vnútornú sieť nasledovne:

  • v prípade, že v akumulačnom zariadení je dostatok naakumulovanej energie a príkon v domácej siete nepresahuje možnosti zariadenia, je celá sieť napájaná z akumulátora
  • v prípade, že v akumulačnom zariadení je dostatok naakumulovanej energie a príkon v domácej siete presahuje možnosti zariadenia, je sieť napájaná prioritne z akumulátora a zvyšok príkonu je pokrytý elektrinou z verejnej siete
  • v prípade, ak dôjde k úplnému vybitiu akumulátora, zariadenie automaticky prejde na spotrebu elektriny z verejnej siete bez akéhokoľvek vplyvu na spotrebiče vo vnútornej sieti
  • v prípade výpadku dodávky elektriny z verejnej siete, až do momentu spotrebovania naakumulovanej elektriny je celá spotreba vo vnútornej siete pokrytá dodávkou z akumulačného zariadnia. Po obnovení dodávky prejde zariadenie na štandardný režim

Prípadová štúdia využitia hybridného systému na výrobu elektriny vo firme k 1.1.2017

1. Investičné náklady
Náklady na obstaranie PV elektrárne 36 kWp (138 x 260 Wp, 207 m2)32 798 €
Náklady na Savebox L65 600 €
Celková investícia98 398 €
Objem elektriny vyrobenej za rok (MWh)47,30
2. Ročná spotreba elektriny (MWh)65
3. Kalkulácia úspory nákladov po inštalácii
Priemerná cena elektriny pre koncového zákazníka / kWh0,112 €
Platba za elektrinu / rok7 280 €
Platba za elektrinu po inštalácii hybridnej elektrárne / rok1 982 €
Ročná úspora nákladov za elektrinu5 298 €
4. Pokrytie ročnej spotreby elektriny73 %
5. Miera využitia elektriny zo solárnej elektrárne100 %
6. Výhody73% menej na účty za elektrinu
0% emisií CO2
rýchla a jednoduchá inštalácia

Prípadová štúdia predstavuje orientačný prepočet a porovnanie investície na obstaranie solárnej elektrárne s výkonom 36 kWp a akumulačnej jednotky Savebox L 60 kWh voči úspore ročných nákladov na elektrinu z verejnej siete. Kalkulácia vychádza z priemernej ročnej efektivity solárnej elektrárne 15%, skutočné výsledky sa preto môžu odlišovať v závislosti od geografickej polohy miesta inštalácie, bežných poveternostných podmienok, ako aj sklonu strechy na ktorej je fotovoltická elektráreň nainštalovaná. Pre výpočet úspory boli brané do úvahy priemerné ceny elektriny pre firmy vrátane distribučných poplatkov a daní publikované štatistickým úradom Eurostat pre rok 2016 v jednotlivých krajinách. Ceny uvedené v kalkulácii sú bez DPH.

„Ako spoločnosť poskytujúca hostingové služby sme dlho uvažovali nad tým, ako zabezpečiť prevádzku našich serverov aj pre prípad dlhších výpadkov v elektrickej sieti, hybridný systém od Intellige túto otázku vyriešil za nás, dokonca si časť spotrebovanej elektriny vyrábame sami.“

Spoločnosť E2 Hosting poskytuje prvotriedne služby v oblasti hostingových služieb. Spoločnosť si je vedomá toho, že jej zariadenia musia byť v 100% prevádzky schopnom stave za každých okolností, a preto sa rozhodla investovať do nákupu veľkokapacitného 24 kWh inteligentného akumulátora Savebox M. Spolu s akumulačným zariadením sa spoločnosť rozhodla na streche svojej budovy nainštalovať fotovoltaickú elektráreň s výkonom 11.2 kWp, čo jej ma slúžiť na čiastočne krytie vlastnej spotreby. Spoločnosť sa touto cestou zároveň snaží prezentovať svoj prístup k ekológii a poukázať na to, že elektrina sa dá vyrábať aj čistým, pre životné prostredie nezávadným spôsobom.

„Pri veľkých stavebných projektoch sme často mali problém s napojením našich elektrických zariadení do siete a nepretržitý chod elektrocentrál nám neúmerne zvyšoval energetické náklady. Priemyselné batérie od Intellige nám výrazne znížili dobu prevádzky týchto generátorov čo so sebou prinieslo značnú úsporu nákladov na palivo a predĺženie doby ich životnosti.“

Spoločnosť Construction services vlastní niekoľko veľkokapacitných inteligentných jednotiek Savebox M a L. Dôvod prečo sa spoločnosť rozhodla pre ich obstaranie je ten, že pri nových stavebných projektoch často nemá možnosť pripojenia k verejnej elektrickej sieti. Pre generovanie elektriny využívajú vlastné vysokovýkonné elektrocentrály, avšak tieto bez prídavného akumulačného zariadenia vyrábajú elektrinu nepretržite, a to aj v čase kedy nie je potrebná. Po zakúpení akumulačných jednotiek sa spoločnosti zásadným spôsobom podarilo optimalizovať výrobu elektriny na stavenisku, pričom náklady na obstaranie týchto jednotiek sa spoločnosti vrátili v horizonte dvoch až troch rokov. Elektrocentrály v takomto režime slúžia nie na priame napájanie strojov a zariadení, ale na dobíjanie akumulačných jednotiek podľa stavu ich vybitia, alebo nabitia. Inteligentná riadiaca jednotka permanentne vyhodnocuje stav nabitia akumulátora a výstupný výkon a podľa neho riadi činnosť samotných elektrocentrál, ktoré buď vypína, zapína, alebo im reguluje výkon podľa aktuálnej potreby.