Naša vízia: obnoviteľné zdroje

Svet sa postupne odkláňa od využívania fosilných palív a zameriava sa viac na obnoviteľné zdroje energie. Našou víziou je znížiť závislosť na fosílnych palivách a  prispieť k čo najefektívnejšiemu využívaniu čistých zdrojov energie, ktoré človek využíval už od svojho počiatku. Zelená energia z obnoviteľných zdrojov je energiou budúcnosti a predstavuje veľký potenciál pri ochrane a obnove životného prostredia, ako aj pri budovaní ekonomickej a politickej nezávislosti každej krajiny. 

Čistá energia z prírody

S každou generáciou sa významne menia spôsoby získavania energie. Skladovanie a využívanie vyrobenej elektrickej energie je významnou súčasťou tejto zmeny. Zaužívané energetické zdroje ako je uhlie, ropa, plyn, predstavujú z hľadiska spotreby obmedzené a dočasné zdroje. Energia zo zdrojov, ktoré nám dáva sama príroda (slnko, voda, vietor a iné) je naopak nevyčerpateľná, preto môžeme hovoriť o obnoviteľných zdrojoch energie. 

Intellige prináša chytrú nadčasovú batériu, ktorá predstavuje prelom vo využívaní energie z obnoviteľných zdrojov. Naše riešenie nielenže dokážu vyrobiť elektrickú energiu zo slnka a vetra, ale ju dokáže uskladniť a využívať v momente, kedy je to potrebné. Zároveň tak posúva riadenie spotreby elektrickej energie na úplne novú úroveň. Výroba a spotreba elektriny tak predstavuje ekonomické, efektívne a šetrné hospodárenie s energiou.

Čistá energia prírody tu bola od počiatku, aby pomáhala človeku v jeho existencii. Návrat k prírode je tak prirodzenou súčasťou vývoja človeka vo všetkých smeroch.