O nás

Intellige je technologická spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou poskytujúca komplexné energetické riešenia v oblasti uskladňovania elektriny a decentralizácie jej výroby. Naše služby v danej oblasti zahŕňajú projektovanie, dodávku, montáž a správu akumulátorových systémov na uskladnenie elektriny a obnoviteľných zdrojov energie, a to buď jednotlivo alebo spolu v podobe tzv. hybridných systémov.

Spoločnosť Intellige spolupracuje s poprednými výrobcami energetických zariadení, vďaka čomu je schopná svojím zákazníkom poskytnúť technologické riešenie v najvyššej možnej kvalite s ohľadom na ekonomickú primeranosť. Za zmienku stojí predovšetkým spolupráca so spoločnosťou FitCraft Energy s.r.o. ako partnerom v oblasti dodávok batériových systémov pre domácnosti a firemných zákazníkov.

Komplexnosť našich služieb spočíva v schopnosti riešiť energetické projekty z pohľadu celého spektra činností, tj. od prijatia požiadavky, cez odbornú konzultáciu, prípravu projektu, pomoc pri získani finančnej podpory, až po montáž a servis realizovaného energetického riešenia.

Oblasť pôsobenia spoločnosti Intellige:

  • projektovanie, dodávka, montáž a servis akumulátorových batériových systémov od nízkokapacitných batérií pre domácnosti až po veľkokapacitné priemyselné batérie
  • projektovanie, dodávka, montáž a servis obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým fotovoltaické, veterné elektrárne a kogeneračné jednotky
  • služby v oblasti financovania z bankových zdrojov, alebo získania podpory zo štrukturálnych fondov pre implementáciu nášho riešenia
  • komplexná správa implementovaného riešenia po realizácii projektu

Jedným z hlavných cieľov našej spoločnosti je svojimi riešeniami prispieť k ekologizácii pri výrobe elektriny so zameraním na jej čo najefektívnejšie využitie. Naše technologické prostriedky umožňujú dokonalé využitie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov formou jej uskladnenia a následného spotrebovania v čase, keď to užívateľ potrebuje. Riešime tým teda jeden zo základných problémov výroby z obnoviteľných zdrojov, kedy k výrobe elektriny dochádza v čase nízkeho, alebo žiadneho dopytu (domáca fotovoltaická elektráreň vyrába spravidla v priebehu dňa, pričom k spotrebe dochádza vo večerných, nočných a ranných hodinách).

Naši zákazníci preto profitujú z nasledovných prínosov:

  • zníženie nákladov na elektrinu, zákazník si elektrinu vyrába pre svoju spotrebu s nulovými nákladmi, pričom akumulátorovým zariadením dochádza k optimalizácii jej spotreby
  • výroba ekologicky čistej elektriny nezaťažujúcej životné prostredie
  • maximálne využitie potenciálu obnoviteľného zdroja, kedy je prebytočná vyrobená elektrina uskladnená pre účely jej následnej spotreby
  • on-line prístup a stála kontrola akumulátorového, alebo hybridného výrobného zariadenia zo smartfónu, tabletu alebo PC

Aj napriek tomu, že sme moderná progresívna spoločnosť prinášajúca do energetiky inovatívne riešenia, vo svojej práci sa vždy držíme tradičných hodnôt ktorými sú individuálny prístup, serióznosť, čestnosť a dôraz na maximálnu spokojnosť zákazníka.