Vlastná elektráreň

Fotovoltická elektráreň predstavuje vlastný zdroj čistej elektrickej energie. Kde sa vyrobí, tam sa aj spotrebuje, dochádza teda k jej výrobe rovno v mieste spotreby. Navyše je zadarmo, nakoľko za slnko neplatíme. Jediným nákladom je počiatočná investícia na inštaláciu fotovoltickej elektrárne, táto sa však postupne spláca formou úspory nákladov za neustále rastúcu cenu elektriny z bežných zdrojov. Pridaním baterky k elektrárni máte možnosť spotrebovať vlastnú vyrobenú elektrinu nie len vtedy keď svieti, ale hocikedy keď potrebujete. Môžete byť tak úplne nezávislý od dodávky elektriny z vonka, dnes si ju už viete vyrobiť sami.

Prípadová štúdia využitia solárnej elektrárne vo firme k 1.1.2017

1. Investičné náklady
Náklady na obstaranie PV elektrárne 72 kWp (276 x 260 Wp, 414 m2)68 724 €
Objem elektriny vyrobenej za rok (MWh)95
2. Ročná spotreba elektriny (MWh)250
3. Kalkulácia úspory nákladov po inštalácii
Priemerná cena elektriny pre koncového zákazníka / kWh0,112 €
Platba za elektrinu / rok28 000 €
Platba za elektrinu po inštalácii hybridnej elektrárne / rok17 404 €
Ročná úspora nákladov za elektrinu10 596 €
4. Pokrytie ročnej spotreby elektriny38 %
5. Miera využitia elektriny zo solárnej elektrárne100 %
6. Výhody38 % menej na účty za elektrinu
0 % emisií CO2
rýchla a jednoduchá inštalácia

Prípadová štúdia predstavuje orientačný prepočet a porovnanie investície na obstaranie solárnej elektrárne s výkonom 72 kWp voči úspore ročných nákladov na elektrinu z verejnej siete. Kalkulácia vychádza z priemernej ročnej efektivity solárnej elektrárne 15%, skutočné výsledky sa preto môžu odlišovať v závislosti od geografickej polohy miesta inštalácie, bežných poveternostných podmienok, ako aj sklonu strechy na ktorej je fotovoltická elektráreň nainštalovaná. Pre výpočet úspory boli brané do úvahy priemerné ceny elektriny pre firmy vrátane distribučných poplatkov a daní publikované štatistickým úradom Eurostat pre rok 2016 v jednotlivých krajinách. Ceny uvedené v kalkulácii sú bez DPH.

Vyžiadajte si ponuku

Meno a priezvisko*
Spoločnosť
Telefón*
E-mail*
Správa*